CHICKEN CURRIES

 • BUTTER CHICKEN (LARGE)                     $11.99

 • BUTTER CHICKEN (REGULAR)                 $7.49

 • CHICKEN JALFRAZI (LARGE)                   $8.99

 • CHICKEN JALFRAZI (REGULAR)               $6.49

 • CHICKEN KARHAI (LARGE)                       $10.99

 • CHICKEN KARHAI (REGULAR)                   $6.49

 • CHICKEN KATA KAT (LARGE)                    $11.99

 • CHICKEN KATA KAT (REGULAR)                $7.50

 • CHICKEN KORMA (LARGE)                        $8.99

 • CHICKEN KORMA (REGULAR)                   $6.49

 • CHICKEN TIKKA MASALA (LARGE)            $11.99

 • CHICKEN TIKKA MASALA (REGULAR)        $7.49

 • TANDOORI NAAN                                       $1.50