VEGETABLE SPECIALITIES

 • AALOO PALAK (LARGE)                                  $5.99

 • AALOO PALAK (REGULAR)                              $3.49

 • BHAGARAY BAINGAN (LARGE)                        $6.99

 • BHAGARAY BAINGAN (REGULAR)                    $4.49

 • CHANA MASALA (LARGE)                                 $6.99

 • CHANA MASALA (REGULAR)                            $3.99

 • DAL MAKHNI                                                    $6.99

 • DAL TARKA (LARGE)                                         $6.99

 • DAL TARKA (REGULAR)                                    $3.49

 • KARI                                                                 $3.49

 • MATTAR PANEER (LARGE)                                $7.49

 • MATTAR PANEER (REGULAR)                            $4.49

 • MIXED VEGGIE (LARGE)                                   $6.99

 • MIXED VEGGIE (REGULAR)                               $3.99

 • OKRA (BINDHI)(LARGE)                                    $7.49

 • OKRA (BINDHI)(REGULAR)                               $5.49

 • PALAK PANEER (LARGE)                                   $7.00

 • PALAK PANEER (REGULAR)                              $4.49 

 • TANDOORI GOBI / AALLO (GRILLED)               $3.99